Scottish Weekend Minor

Played at Glasgow ending on 17/07/2016
Results compiled by Andrew Howie
 Pool   Name   Club   Status   Grade   PNUM    R1 Opp   R1 Res   R2 Opp   R2 Res   R3 Opp   R3 Res   R4 Opp   R4 Res   R5 Opp   R5 Res   Pts   Plyd 
 1  Coope, Derek W  OB  -  1365  15536   14b    13w  1  12b  0  3w    10b  1  3  5
 2  Shahriari, Arash  GM  -  1361  1731   6w  0  7b  1  8w  0  11b  1  14w  1  3  5
 3  Doris, Peter J  BS  -  1256  3774    B    4w  1  6b  0  1b    12w  1  3  5
 4  O`Brien, Liam  ER  -  1236  24572   12w    3b  0  14w  0   P  1  7b  1  2  5
 5  Petrie, Morven  EK  J18  1212  15512   10w  1  15b  0  11w  1  9b  1  6w  1  4  5
 6  Smith, Mark J  ED  -  1178  14266   2b  1  11w  1  3w  1  15b  0  5b  0  3  5
 7  Crawford, Robert S  WD  -  1104  24873   11b  0  2w  0  13b  1  14b  0  4w  0  1  5
 8  Watson, David  CO  -  1102  9743   9w  0  10b  1  2b  1  12w  1  15w  0  3  5
 9  McLaughlin, Robert  IRAR  -  1044  8904   8b  1   P  1  15w  0  5w  0      2  4
 10  Williams, Hutch  GR  -  1036  6477   5b  0  8w  0   P  1  13b  1  1w  0  2  5
 11  Dearie, John  GM  -  783  3702   7w  1  6b  0  5b  0  2w  0  13w  1  2  5
 12  Maheshwari, Ritvik  G2LZ  J10  742  24287   4b    14w  1  1w  1  8b  0  3b  0  2  5
 13  Kohli, Sahib  G2LZ  J11  489  26317    B    1b  0  7w  0  10w  0  11b  0    5
 14  Saemundsson, Thor  HA  -  0  26599   1w    12b  0  4b  1  7w  1  2b  0  2  5
 15  Salvaraj, Divyesh  GW  -  0  1733    P  1  5w  1  9b  1  6w  1  8b  1  5  5
 39  74

Scottish Weekend Minor Grading Performance table
 Grading Performance
 Pool  Name  Club  Status  Grade  PNUM Pts  Plyd  Opps  Act  Plyd  Perf 
 15   Salvaraj, Divyesh   GW   -   0   1733   5   5   1144   4   4   1544 
 5   Petrie, Morven   EK   J18   1212   15512   4   5   1018   4   4   1417 
 6   Smith, Mark J   ED   -   1178   14266   3   5   1163   3   4   1356 
 8   Watson, David   CO   -   1102   9743   3   5   1076   3   4   1269 
 3   Doris, Peter J   BS   -   1256   3774   3   5   1160   2   4   1251 
 1   Coope, Derek W   OB   -   1365   15536   3   5   1056   2   4   1146 
 2   Shahriari, Arash   GM   -   1361   1731   3   5   1086   2   4   1086 
 14   Saemundsson, Thor   HA   -   0   26599   2   5   1186   2   5   1186 
 4   O`Brien, Liam   ER   -   1236   24572   2   5   1074   1   3   1074 
 12   Maheshwari, Ritvik   G2LZ   J10   742   24287   2   5   1132   1   4   1041 
 9   McLaughlin, Robert   IRAR   -   1044   8904   2   4   1177   1   2   1177 
 11   Dearie, John   GM   -   783   3702   2   5   1051   2   5   979 
 10   Williams, Hutch   GR   -   1036   6477   2   5   1089   1   4   896 
 7   Crawford, Robert S   WD   -   1104   24873   1   5   1021   1   4   828 
 13   Kohli, Sahib   G2LZ   J11   489   26317      5   862   0   4   462